Jeśli poznasz, zrozumiesz. Jeśli zrozumiesz, zobaczysz więcej. Jeśli zobaczysz więcej, uchwycisz to co najważniejsze.

O mnie

Agata Winiarska - certyfikowany coach akredytowany przez International Coach Federation (ACC ICF), trener umiejętności psychospołecznych (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego). Należę do International Coach Federation (ICF), największego międzynarodowego stowarzyszenia, reprezentującego środowisko profesjonalnych coachów i pracuję zgodnie z jego standardami i kodeksem etycznym. Ukończyłam akredytowany przez ICF renomowany program coachingu Approved Coach Specific Training Hours w zakresie life coachingu; akredytowane szkolenie ICF „Points Of You"; szkolenie „Coaching kryzysowy” (Certyfikat nr 3/06/CK/2016) oraz „Coaching kryzysowy w biznesie” (Certyfikat nr 3/06/CKB/2017), pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego; szkolenie "Rational Behavior Therapy-RBT/RTZ", pod patronatem dr. Mariusza Wirgi, współpracownika prof. Maultsby'ego, twórcy RTZ; szkolenie 1st. "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach" Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuję z osobami indywidualnymi i klientami biznesowymi. Preferuję spotkania osobiste w Warszawie, możliwe są także sesje telefoniczne, ewentualnie przez Skypa. Jako coach: Jestem w pełni profesjonalna; Mam odpowiednie przygotowanie i umiejętności, które wciąż doskonalę; Mam odpowiednie doświadczenie; 20 lat pracuję z sukcesami z ludźmi jako manager/doradca/trener; Korzystam z różnorodnych interdyscyplinarnych narzędzi coachingowych; Z każdym klientem pracuję nieschematycznie i w sposób unikalny; Etyczne postępowanie wobec klienta jest dla mnie równie ważne co wysokie kompetencje coacha; Potrafię dzielić się swoją siłą i energią; Moją największą satysfakcją jest sukces moich klientów – dlatego jestem spełnionym coachem :) Metody: Zasadniczą metodą coachingu jest rozmowa: słuchanie i zadawanie pytań, aby zainspirować klienta do znalezienia jego własnych rozwiązań. W trakcie procesu wykorzystuję też inne, zarówno proste, jak i zaawansowane narzędzia coachingowe, modyfikując je w zależności od potrzeb klienta. Techniki które stosuję, bazują na wiedzy i doświadczeniach z różnych dziedzin: coachingu, psychoterapii, fototerapii, mediacji, stosowania metafory, metod aktywnych w rozwoju, szkoleniowych. Takim narzędziem są np. obrazy, w tym metoda pracy z ilustracjami "Points Of You". Pozwala ona na wzbogacenie perspektywy klienta i uzyskanie głębszego wglądu, opartego na skojarzeniach i uruchamiającego inny rodzaj poznania. Z technik zaawansowanych warto wymienić elementy Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ), wywodzącej się z terapii poznawczo-behawioralnej. Dzięki RTZ klient może pozbyć się stereotypowych przekonań, które go niepotrzebnie ograniczają i zastąpić je zdrowym myśleniem, pozwalającym lepiej żyć.

OFERTA

Czujesz, że czas na zmianę? Pragniesz dotrzeć tam, gdzie mierzysz? Chcesz wiedzieć, w którym miejscu jesteś i co dalej? Czujesz, że jakieś drzwi się zatrzasnęły albo jakieś drzwi się właśnie otwierają? Chcesz podjąć decyzję, a nie masz jasnej oceny sytuacji? Przytłaczają Cię obowiązki? Osiągnąłeś już tyle, a nie wiesz, co dalej? Chcesz zacząć w końcu działać? Chcesz zaplanować albo rozwijać swoją karierę, założyć firmę, inwestować, zmienić branżę albo pracę? Chcesz osiagnąć nowe kompetencje, rozwinąć się, zmienić swoje życie na lepsze?

Jesteś w kryzysie? Jesteś wypalony zawodowo, czujesz pustkę życiową, doskwiera Ci brak celu, straciłeś pracę, jesteś po rozstaniu, ktoś bliski Cię zdradził, dotknęła Cię śmierć bliskiej osoby, żyjesz w chronicznym stresie?

Potrzebujesz wsparcia w życiu osobistym i zawodowym?

Zapraszam na coaching!

Pomagam klientowi:

- Odkryć o co chodzi w danej życiowej kwestii, dzięki czemu ma on szansę na jasne sprecyzowanie celów, dobre decyzje i podjęcie właściwych działań;

- Wzmocnić/odkryć dobre strony i nauczyć się z nich czerpać;

- Odnaleźć się w zmianie, tej która ma nastąpić, i tej, która już nastąpiła;

- Zyskać nowe horyzonty i umiejętności, które budują wewnętrzną moc i sprzyjają karierze;

- Nauczyć się konstruktywnie myśleć, co pozwala pozbyć się zbędnych ograniczeń i brać z życia więcej;

- Budować życie zgodne ze sobą i swoimi wartościami;

- Dążyć do wybranych celów, planując i podejmując sprzyjające im działania i korygując niesprzyjające nawyki;

- Pokonać kryzys i iść dalej, by nie ugrzęznąć w przeszłości;

Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału (definicja International Coach Federation).

Coaching to metoda pracy polegająca na inspirujących rozmowach o sprawach klienta, której coach nadaje właściwą strukturę, posługując się odpowiednim sposobem komunikacji. Spotkania z coachem pomagają w określeniu  celów i zaplanowaniu konkretnych działań, a co ważniejsze - podjęciu i urzymaniu tych działań. To wszystko w oparciu o wnioski i zasoby klienta. Proces coachingowy skoncentrowany jest na rozwiązaniach i przyszłościCoach sięga do różnych narzędzi, jak obrazy, ćwiczenia, schematy, poszerzające perspektywę klienta, rozwijające jego umiejętności i kompetencje osobiste.

Coaching kryzysowy - oprócz klasycznych form coachingowych coach kryzysowy posługuje się w pierwszych etapach pracy z klientem także narzędziami interwencji kryzysowej, za pomocą których osiąga się stan stabilizacji emocjonalnej i poznawczej klienta. Klient może wtedy na powrót korzystać  z pełni swoich zasobów. Celem coachingu kryzysowego jest wprowadzenie klienta na ścieżkę rozwoju pokryzysowego i towarzyszenie mu w tej zmianie.

Coach jest partnerem klienta w osiąganiu jego celów. Słucha, a nie ocenia. Zadaje pytania, a nie udziela rad. W coachingu to klient jest ekspertem od swoich spraw, ale to dzięki kontakcie z coachem, jego pytaniom i wsparciu, klient może odnaleźć swoje odpowiedzi. Coach jest lustrem, w którym możemy się przejrzeć ze swoimi życiowymi pytaniami i rozterkami. Jakiekolwiek by one nie były – bo w coachingu najważniejsze są sprawy klienta – i odpowiedzi klienta. 

To Ty wyznaczasz swoje ścieżki. Twój coach towarzyszy Ci w drodze i jest narzędziem, dzięki któremu widzisz więcej i możesz więcej.

Formularz kontaktowy

 _____   _____   _ __  __  __ 
| __ \\  | ___|| | |/ // \ \\/ // 
| | \ || | ||__  | ' //  \ ` // 
| |__/ || | ||__  | . \\   | ||  
|_____//  |_____|| |_|\_\\  |_||  
 -----`  `-----`  `-` --`  `-`'